Zateplenie fasád

Nie je to len zateplenie, je to obnova obalových konštrukcií. Chceme zamedziť degradácii fasády a tak predĺžiť životnosť bytového domu. Ak sa podcenia detaily, môžu to byť zle investované peniaze. Preto je pre nás dôležitá kvalita našej práce.