Stavebné
povolenie

Pre vlastníkov bytov vieme zabezpečiť stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavebnému úradu. Tento proces trvá 2-3 mesiace.