Profil firmy

Spoločnosť REKOB, s.r.o. je košická firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva od roku 2004. V začiatkoch našej pôsobnosti sme sa zameriavali na opravy bytových domov pomocou horolezeckej techniky, ktorá bola v tých časoch jedným zo zaužívaných spôsobov na odstraňovanie rôznych konštrukčných problémov a defektov fasád, striech a lodžií.


Stupňujúci trend, ktorý smeroval nielen k riešeniu konštrukčných problémov ale najmä k energetickej hospodárnosti bytových domov, nás podnietil k rozšíreniu nášho poznania o problematiku komplexných možností revitalizácie bytových domov.

 

GALÉRIA »

 

Postupne sme začali úročiť naše získané teoretické i praktické skúsenosti. Spoločnosť sa pomaly rozširovala personálne ako aj svojím zázemím. Po rokoch poctivej práce môžeme povedať, že spoločnosť REKOB, s.r.o. má svoje pevné zázemie v segmente zaoberajúcom sa komplexnou obnovou bytových domov.


K obnove bytových domov sa snažíme pristupovať komplexne. Ponúkame poradenstvo financovania investície, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou začiatku plánovania výstavby. Zabezpečujeme projekčnú činnosť, kompletný inžiniering (zastupovanie v stavebnom konaní, prípravu žiadostí na ŠFRB, vybavovanie komerčných úverov) a nakoniec samotnú realizáciu.


V rámci portfólia našej spoločnosti realizujeme zatepľovanie bytových domov, hydroizolácie striech, sanácie balkónov a lodžií, obnovy interiérov, výmeny výťahov, výmeny spoločných rozvodov elektroinštalácie a ZTI, ako aj výstavby vlastných kotolní pre vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel.


Neustále rozširovanie a napredovanie firmy so sebou prináša povinnosť preškoľovať svojich pracovníkov v oblasti BOZP, aplikácie jednotlivých realizačných úkonov a nových trendov v obnove bytových domov.
Výhodou našej dlhoročnej prítomnosti v Košiciach je naša dostupnosť a kompletné zázemie, vďaka čomu vieme pohotovo reagovať na vaše požiadavky.


Našou najlepšou referenciou
je Vaša spokojnosť.

 

 


PARTNER