Profil firmy

Spoločnosť REKOB, s.r.o. je košická firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva od roku 2004. V začiatkoch našej pôsobnosti sme sa zameriavali na opravy bytových domov pomocou horolezeckej techniky, ktorá bola v tých časoch jedným zo zaužívaných spôsobov na odstraňovanie rôznych konštrukčných problémov a defektov fasád, striech a lodžií.


Stupňujúci trend, ktorý smeroval nielen k riešeniu konštrukčných problémov ale najmä k energetickej hospodárnosti bytových domov, nás podnietil k rozšíreniu nášho poznania o problematiku komplexných možností revitalizácie bytových domov.


Postupne sme začali úročiť naše získané teoretické i praktické skúsenosti. Spoločnosť sa pomaly rozširovala personálne ako aj svojím zázemím. Po rokoch poctivej práce môžeme povedať, že spoločnosť REKOB, s.r.o. má svoje pevné zázemie v segmente zaoberajúcom sa komplexnou obnovou bytových domov.K obnove bytových domov sa snažíme pristupovať komplexne. Ponúkame poradenstvo financovania investície, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou začiatku plánovania výstavby. Zabezpečujeme projekčnú činnosť, kompletný inžiniering (zastupovanie v stavebnom konaní, prípravu žiadostí na ŠFRB, vybavovanie komerčných úverov) a nakoniec samotnú realizáciu.


V rámci portfólia našej spoločnosti realizujeme zatepľovanie bytových domov, hydroizolácie striech, sanácie balkónov a lodžií, obnovy interiérov, výmeny výťahov, výmeny spoločných rozvodov elektroinštalácie a ZTI, ako aj výstavby vlastných kotolní pre vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel.


Neustále rozširovanie a napredovanie firmy so sebou prináša povinnosť preškoľovať svojich pracovníkov v oblasti BOZP, aplikácie jednotlivých realizačných úkonov a nových trendov v obnove bytových domov.
Výhodou našej dlhoročnej prítomnosti v Košiciach je naša dostupnosť a kompletné zázemie, vďaka čomu vieme pohotovo reagovať na vaše požiadavky.


Našou najlepšou referenciou
je Vaša spokojnosť.